Smörjschema, oljeflöden i motorerna
Oljeschema, flödesväg 368 motor
Smörjning av kamdrev, fördelare. Smörjning av cylinderlopp, kolvbult.
Motorn snittad i centrum visar oljans väg ut till smörjpunkterna.

Oljeschema, flödesväg 312 motor
Motorn snittad i centrum visar oljans väg ut till smörjpunkterna. Smörjning av cylinderlopp, kolvbult.
Smörjning av kamkedjan. Smörjning av kamdrev, fördelare.